Schrijven in de Lage Landen


In 2016 besteedde de Frankfurter Buchmesse extra aandacht aan literatuur uit Nederland en Vlaanderen, dit werd ondersteund door de productie van een serie schrijversportretten, gemaakt door regisseurs van naam.

Er verschenen 25 portretten van schrijvers uit Nederland en Vlaanderen, geselecteerd door het Nederlands Letterenfonds. De auteurs van een 'middengeneratie' hebben hun kwaliteit inmiddels bewezen en gezien hun leeftijd mag nog een flink aantal publicaties worden verwacht.

  • Ilja Leonard Pfeifer

  • Annelies Verbeke

  • David van Reybrouck

Schrijven in de Lage Landen